På grund av Covid-19 sätter vi inte upp något nytt datum utan avvaktar händelseutvecklingen. Stämman den 14 maj skjuts alltså upp på grund av Covid-19 smittan. Enligt stadgar och lag ska vi ha stämma senast sex månader efter räkenskapsårets slut dvs senast 30 juni. Just nu pågår en dialog mellan de stora aktörerna tex HSB…

Läs mer

Med anledning av coronaviruset, COVID-19 är ”Fixardagen” som var planerad till den 18 april inställd tills dess att läget lugnat ned sig. Nytt datum kommer att bestämmas framöver och kommer då att publiceras här på webbsidan samt som anslag i trappuppgångar, hissar, osv. precis som vanligt.

Läs mer

Nedan information har inkommit till styrelsen och gäller rutinerna för den personal som arbetar inom HSB. Då detta kan beröra er medlemmar publicerar vi delar av den här för er kännedom. FastighetsarbetareDe medarbetare som inte arbetar på kontoren kommer att utföra sitt arbete på vanligt sätt men med vissa tydliga förhållningssätt. Givetvis följer vi Folkhälsomyndighetens…

Läs mer

I den första fasen av installation+porttelefon fungerar inte kameradelen eftersom det saknas nätverksuppkopplingar för denna åtgärd. När samtliga telefoner är inkopplade kommer installatörerna att påbörja dessa arbeten i trappuppgångarna. Däremot fungerar telefonen att släppa in någon genom éntredörren.

Läs mer

Arbeten i lägenheterna startar måndagen den 24 februari. Installationen av samtliga lägenheter tar ca 5 dagar. Alla arbeten i lägenheterna kommer att ske mellan kl 08.00-16.00. (OBS! Det går inte att boka en tid i förväg, då man inte vet hur lång tid ett besök i en lägenhet tar) För att montören ska kunna installera…

Läs mer

Nu är det tillfälliga kodnumret utdelade till samtliga medlemmar. Koden är personlig och får inte delas ut till obehöriga. När hela systemet är installerat kommer alla medlemmar få en uppsättning taggar. Arbetet med installationen fortlöper nu och vi kommer att uppdatera händelseutvecklingen på denna hemsida. Styrelsen

Läs mer

Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 17:30  hade vi ett informationsmöte i Kornetten angående byte av passage- och bokningssystem i vår förening. Informationen gäller ett nytt tagg-system och en digital lösning för bokning av tvättstuga, gästrum samt bastu / motionsrum. I samband med detta kommer också ett nytt porttelefoni-system med kamera att installeras, så du…

Läs mer

Styrelsen för Brf Kornet har beslutat att införa ett nytt passagesystem i vår fastighet. Detta kommer att ske under första kvartalet 2020. Ett nytt taggsystem kommer att införas samt ett digitalt bokningssystem för tvättstuga och gästrum och samlingslokalen. Ett informationsmöte för medlemmarna i vår fastighet kommer att ske inom en snar framtid. Styrelsen återkommer med…

Läs mer

Styrelsen för Brf Kornet har styrelsemöte andra tisdagen i varje månad, utom sommarmånaden juli. Har ni som medlemmar och boende i vår förening några frågor som berör just vår förening, så är ni välkomna denna tisdagen mellan kl 17-18. Vi har styrelsemöte i vår lokal ”Kornetten”.  

Läs mer

Under fliken ”Om Föreningen/Dokument” finns en komplett redogörelse för bostadsrättsföreningar inom HSB angående den nya lagen om GDPR.

Läs mer