Nyheter

Ändring av tidsplan hissrenovering!

Vinga Hiss utför renovering av våra hissar. Ändringen av tidsplanen beror på att brandgången på våning 5, mellan Färgaregatan 11 och Karin Boyes gata 12 skall kunna användas för de som använder hiss.

Ny tidsplan:  Färgaregatan 11           V 3-4

Karin Boyes gata 12     V 5-6

Stampgatan 24 B       V 6-7

Stampgatan 24 C     V 7-8

Inredning;   V 8-9

Målning:     V 10

lutbesiktning:   V 11

/Styrelsen

 

 

Avtal om inglasning av balkong.

I samband med inglasning av balkongerna skall ett avtal skrivas mellan Föreningen Brf Kornet och Bostadsrättshavaren.

Denna blankett finns hos styrelsen och kan erhållas under styrelsens ordinarie öppettider i lokalen Kornetten.

Den upprättas i två (2) exemplar och där skall tydligt stå entreprenörens namn etc

Angående störande ljud i fastigheten! Borrning etc….

I din bostad

Höga ljud är förbjudet mellan klockan 22.00 – 07.00, gäller alla dagar.

Med störande ljud menas exempelvis:

  • Hög musik
  • Använda tvättmaskin
  • Använda diskmaskin

Ombyggnadsarbeten ska genomföras under normal hantverkartid på vardagar med start tidigast klockan 08.00 och slut senast 16.00. I undantagsfall kan ombyggnadsarbeten utföras även på en lördag med start tidigast 11.00 och slut senast 15.00. På söndagar och övriga helgdagar är det inte tillåtet att utföra några som helst ombyggnadsarbeten.

Med ombyggnadsarbeten menas exempelvis:

  • Borrning
  • Spikning
  • Slipning

Till ombyggnadsarbeten räknas inte enklare arbeten i hemmet med att t.ex. sätta upp en tavla – då gäller ordinarie tidsintervall 22.00 – 07.00.

Vid ombyggnadsarbeten ska du informera övriga medlemmar genom anslag i entréer och i hissar. Tänk på att t ex borrning i betongstommen fortplantas i hela huset.

Biobiljetter!

Som tack till de medlemmar som ställde upp på miljödagen, får ni två stycken biobiljetter var att utnyttja på valfri film. (SF)

Ni gjorde ett jättefint jobb!  Hämta gärna dessa biljetter  i styrelserummet ,  om du inte redan fått dom!

Styrelsen

 

Info/Uppdatering garagekön!

 

Och så vill styrelsen meddela att en uppdatering gjorts vad gäller kölistan till garaget. Den finner ni numera under fliken ”Medlemsinformation”/Garage Parkering.

Allmänt Informationsblad till medlemmarna kommer från och med nu att endast uppsättas på anslagstavlorna i respektive port/hiss. Det blir alltså inga lappar i brevlådan.

Detta ur miljösynpunkt.

 

Pågående projekt inom föreningen…

 

Hissar

Vinga Hiss har nu fått uppdraget att renovera hissarna. Detta arbete beräknas börja i januari-17 och det kommer att ta cirka tre veckor för varje hiss att bli färdiga. Mer info senare.

 

 

 

 

 

Nya inglasningar fräschar upp…

Nya inglasningar fräschar upp vår fasad mot Stampgatan, och idag får ytterligare några medlemmar sina balkonger inglasade. Så även mot gården. Några har valt att ta bort den gamla tunga konstruktionen för att förnya med den nya enkla och snygga varianten från Lumon inglasning.

Välkommen till styrelserummet…

Vi öppnar nu styrelserummet en timma innan varje styrelsemöte för medlemmar som har frågor eller bara vill bekanta sig med oss. Vanligtvis andra tisdagen i varje månad kl 17.00 (se anslag på dörren till vår lokal!) Välkomna!

Meny
×