Nyheter

Trevlig och varm sommar…

Styrelsen för Brf Kornet önskar alla en trevlig och förhoppningsvis varm och solig sommar!

Sista styrelsemötet är den 7 juni sedan tar vi semester och återkommer i augusti.

Vad beträffar årsmötet så återvaldes de styrelsemedlemmar vars mandattid gått ut.

Styrelsens besättning är alltså densamma som 2015.

Valberedningen 2016 består av LG Hilmersson samt Elin Rein vilka valdes efter omröstning på årsmötet

Ytterligare information kommer senare..

 

 

Kallelse till årsstämman!

Kallelse till årsstämman som äger rum den 12 maj kl 19.00 i vår samlingslokal ”Kornetten”.

Välkomna!

Två viktiga aktiviteter våren 2016!

Två viktiga aktiviteter i Brf Kornet våren 2016

Lördagen den 23:e april mellan 10:00 – 13:00

KORNETS miljödag. Vi kommer att fräscha upp vår gård och våra   gemensamma lokaler, exempel på aktiviteter; städa cykelrummen, tvätta lampkuporna på gård och gata.  Det kommer att serveras förtäring i samlingslokalen Kornetten. Lär känna dina grannar i föreningen!

Torsdagen den 12:e maj kl 19:00

Kornets föreningsstämma där föreningens verksamhet och ekonomi för 2015 behandlas, val av styrelse revisorer och valberedning. Information om det kommande året. Servering, välkomna!

INBJUDAN!

För boende i Jästen, Humlet, Vörten, Maltet och Kornet

Inbjudan till aktuellt föredrag om ”Planer för närområdet på kort och lång sikt”

Katja Ketola, Stadsbyggnadskontoret och Magnus Ståhl, Trafikkontoret, kommer att berätta om hur det blir i närområdet.

Onsdagen den 13:e april kl 18:00.

Vi kommer att hålla till i Jästens samlingslokal Knutpunkten, max 60 personer.

Anmälan görs till Maret (Humlet)

maret.almqvist@telia.com

Pågående projekt inom föreningen…

Styrelsen för Brf Kornet har just nu många projekt att arbeta med under våren och framöver.

Bastu / Motionsrum

Helrenovering av alla utrymmen.

Piskrummet

Buhr Agentur har länge efterfrågat att få hyra ett lagerutrymme av föreningen. Styrelsen tog frågan till en extra stämma där samtliga medlemmar som var på plats var positiva till förslaget. Styrelsen biföll därefter förfrågan från Buhr Agentur. Eftersom inte samtliga medlemmar i föreningen var på mötet så har stämmans beslut överklagats.

Ärendet har nu varit hos Hyresnämnden och utfallet kommer att meddelas den 23/3-16. Därefter har parterna tre veckor på sig att överklaga beslutet.

Hissar

Skall helrenoveras (4 st). Styrelsen granskar och förhandlar med de bolag som lämnat offerter, för att få ett så förmånligt avtal som möjligt.

Cyklar

Medlemmarna uppmanas att märka sina cyklar eftersom många för närvarande är herrelösa och  bör rensas bort. Deadline 10 mars. Cyklarna förvaras i sex månader, därefter bortforslas de.

Samordningsmöte för hela Prippska tomten i april.

Bokslutsmöte 22 mars

Miljödagen den 23 april

Årsstämman 12 maj

Medlemsinformation!

Vi informerar här  alla föreningsmedlemmar att om ni har några frågor eller synpunkter som berör föreningen

så är ni välkomna till styrelserummet en timme före våra ordinarie styrelsemöten, Alltså mellan kl 17-18.

Tider för detta finns uppsatta på dörren in till lokalen, samt för ordinarie styrelsemöten i kalendern här på hemsidan.

Varmt välkomna!

 

 

Inventering av cykelrum

Det har nu gått ett antal år sedan vi sist inventerade cykelrummen och det är nu dags igen.

Vi tror att många cyklar glömts bort, eller inte tagits med då medlem avflyttat, därför är det nu viktigt att de som vet med sig äger en cykel märker upp densamma innan vi gör en inventering.

Det gäller alltså cyklar som står parkerade i våra två cykelförråd på gården, samt vårt ”varmcykelförråd” bredvid ingången till gästrummen.

 Senast den 10 mars skall cyklar vara uppmärkta med namn och lägenhetsnummer!

Efter detta datum tas cyklar bort som inte är uppmärkta, och förvaras i 6 månader innan dessa lämnas vidare.

Göteborg den 11 februari 2016

Styrelsen för Brf Kornet

Hissarna

En utvärdering av samtliga våra hissar har inletts.

Offerter har begärts in för en upprustning av alla fyra hissar.

Eventuellt skall detta arbete påbörjas efter sommaren.

Styrelsen

Loppis och 25-års jubileum!

Den 15 maj 12.00-16.00 anordnar vår granne BRF Vörten en loppis på Adler Salvius gata där hela intäkten går till välgörande ändamål. Intresserad?

Planera då gärna i tid, vad du kan undvara och ta med. Mer information kommer längre fram.

I år firar BRF Kornet 25-års jubileum! Om ni har några ideer och synpunkter på hur firandet kan se ut, kontakta styrelsen.

Meny
×