Nyheter

Kallelse till Årsmöte!

Välkomna till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 11 maj kl 19.00 i föreningslokalen Kornetten. I årsredovisningen som du har fått i brevlådan finns svarstalong att lämna in före den 8/5 2017. Där finns även fullmakt för eventuell företrädare.

Välkomna!

 

 

Årsstämma!

Stämman infaller i år  torsdagen den 11 maj kl 19.00 i vår föreningslokal ”Kornetten”  Vi påminner om motioner till styrelsen, som skall vara inlämnade före mars månads utgång.

VÄLKOMNA!

Allmän information (hissar, stämma mm)

Hissarna har nu nästan helt renoverats … Därefter påbörjas en besiktning av dessa samt målning av dörrar/ramar. Hissarna blir nu en del av föreningens ansikten utåt så vi får vara aktsamma om dessa. Speciellt vid in och utflyttningar. Det  finnas ”hisskydd” att låna just för dessa ändamål. Kontakta styrelsen.

Boka vår miljödag i almanackan! 22 april! Föreningen kommer denna dagen att få tillgång till en container. Chans att slänga överblivet skräp. Och städning av vår gård i goda grannars sällskap.

Stämman infaller i år den 11 maj. Vi påminner om motioner till styrelsen, som skall vara inlämnade före mars månads utgång.

Loppisen är inställd!!! Pga ombyggnadsarbeten. Föreningarna satsar nu till 2018 istället..

Valberedningen. Om intresse finns att vara med…kontakta styrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

Ändring av tidsplan hissrenovering!

Vinga Hiss utför renovering av våra hissar. Ändringen av tidsplanen beror på att brandgången på våning 5, mellan Färgaregatan 11 och Karin Boyes gata 12 skall kunna användas för de som använder hiss.

Ny tidsplan:  Färgaregatan 11           V 3-4

Karin Boyes gata 12     V 5-6

Stampgatan 24 B       V 6-7

Stampgatan 24 C     V 7-8

Inredning;   V 8-9

Målning:     V 10

lutbesiktning:   V 11

/Styrelsen

 

 

Avtal om inglasning av balkong.

I samband med inglasning av balkongerna skall ett avtal skrivas mellan Föreningen Brf Kornet och Bostadsrättshavaren.

Denna blankett finns hos styrelsen och kan erhållas under styrelsens ordinarie öppettider i lokalen Kornetten.

Den upprättas i två (2) exemplar och där skall tydligt stå entreprenörens namn etc

Angående störande ljud i fastigheten! Borrning etc….

I din bostad

Höga ljud är förbjudet mellan klockan 22.00 – 07.00, gäller alla dagar.

Med störande ljud menas exempelvis:

  • Hög musik
  • Använda tvättmaskin
  • Använda diskmaskin

Ombyggnadsarbeten ska genomföras under normal hantverkartid på vardagar med start tidigast klockan 08.00 och slut senast 16.00. I undantagsfall kan ombyggnadsarbeten utföras även på en lördag med start tidigast 11.00 och slut senast 15.00. På söndagar och övriga helgdagar är det inte tillåtet att utföra några som helst ombyggnadsarbeten.

Med ombyggnadsarbeten menas exempelvis:

  • Borrning
  • Spikning
  • Slipning

Till ombyggnadsarbeten räknas inte enklare arbeten i hemmet med att t.ex. sätta upp en tavla – då gäller ordinarie tidsintervall 08.00-22.00

Vid ombyggnadsarbeten ska du informera övriga medlemmar genom anslag i entréer och i hissar. Tänk på att t ex borrning i betongstommen fortplantas i hela huset.

Pågående projekt inom föreningen…

 

Hissar

Vinga Hiss har nu fått uppdraget att renovera hissarna. Detta arbete beräknas börja i januari-17 och det kommer att ta cirka tre veckor för varje hiss att bli färdiga. Mer info senare.

 

 

 

 

 

Nya inglasningar fräschar upp…

Nya inglasningar fräschar upp vår fasad mot Stampgatan, och idag får ytterligare några medlemmar sina balkonger inglasade. Så även mot gården. Några har valt att ta bort den gamla tunga konstruktionen för att förnya med den nya enkla och snygga varianten från Lumon inglasning.

Välkommen till styrelserummet…

Vi öppnar nu styrelserummet en timma innan varje styrelsemöte för medlemmar som har frågor eller bara vill bekanta sig med oss. Vanligtvis andra tisdagen i varje månad kl 17.00 (se anslag på dörren till vår lokal!) Välkomna!

Meny
×