Nyheter

Gårdsfest! (”Knoppen på stången”)

Vår grannförening Brf Jästen planerar en gårdsfest i samband med att man sätter upp en knapp på en flaggstång.

Där bjuds på korv och bröd och en trevlig samvaro. Vi på Brf Kornet är inbjudna.

Söndagen den 3 september 2017  kl 12.00              Välkomna!

Stämmoprotokollet nu på HSB Portalen.

Är någon i vår förening intresserad av att läsa protokollet från Brf Kornets årsstämma, så ligger den nu i HSB Portalen.

Tryck på fliken ovan och logga in på portalen om du vill läsa protokollet.

/Styrelsen

En skön och varm sommar….

Styrelsen för Brf Kornet önskar alla en förhoppningsvis skön sommar.

Vi har ett sista styrelsemöte innan sommaren den 13 juni kl 18.00.

Därefter tar vi en” tillfällig paus” i arbetet men återkommer i augusti.

Dock är vi inte helt försvunna. Vi finns bakom kulissena och håller ändå koll på vad som händer i föreningen.

Vi vill här också meddela att det finns ”hisskydd” att låna vid behov.

Information och nyheter finns annars på vår hemsida…

www.kornetgbg.se

 

Årsmötet 11 maj

Ordförande i föreningen Larry Olsson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. Ett välbesökt möte med stundtals  ingående diskussioner och  intressanta inlägg. Motioner behandlades och vad gäller motion 2 så beslutade stämman att styrelsen skulle se över motionen för att återkomma med eventuella förändringar i sak till nästa årsstämma.

Styrelsens sammansättning och Valberedningen 2017/2018 se fliken Kontakta oss/Styrelse.

Mötet avrundades med kaffe och dryck och tillhörande ”Landgång”. Väl mött igen nästa år!

 

 

Årsstämma!

Stämman infaller i år  torsdagen den 11 maj kl 19.00 i vår föreningslokal ”Kornetten”  Vi påminner om motioner till styrelsen, som skall vara inlämnade före mars månads utgång.

VÄLKOMNA!

Allmän information (hissar, stämma mm)

Hissarna har nu nästan helt renoverats … Därefter påbörjas en besiktning av dessa samt målning av dörrar/ramar. Hissarna blir nu en del av föreningens ansikten utåt så vi får vara aktsamma om dessa. Speciellt vid in och utflyttningar. Det  finnas ”hisskydd” att låna just för dessa ändamål. Kontakta styrelsen.

Boka vår miljödag i almanackan! 22 april! Föreningen kommer denna dagen att få tillgång till en container. Chans att slänga överblivet skräp. Och städning av vår gård i goda grannars sällskap.

Stämman infaller i år den 11 maj. Vi påminner om motioner till styrelsen, som skall vara inlämnade före mars månads utgång.

Loppisen är inställd!!! Pga ombyggnadsarbeten. Föreningarna satsar nu till 2018 istället..

Valberedningen. Om intresse finns att vara med…kontakta styrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

Ändring av tidsplan hissrenovering!

Vinga Hiss utför renovering av våra hissar. Ändringen av tidsplanen beror på att brandgången på våning 5, mellan Färgaregatan 11 och Karin Boyes gata 12 skall kunna användas för de som använder hiss.

Ny tidsplan:  Färgaregatan 11           V 3-4

Karin Boyes gata 12     V 5-6

Stampgatan 24 B       V 6-7

Stampgatan 24 C     V 7-8

Inredning;   V 8-9

Målning:     V 10

lutbesiktning:   V 11

/Styrelsen

 

 

Avtal om inglasning av balkong.

I samband med inglasning av balkongerna skall ett avtal skrivas mellan Föreningen Brf Kornet och Bostadsrättshavaren.

Denna blankett finns hos styrelsen och kan erhållas under styrelsens ordinarie öppettider i lokalen Kornetten.

Den upprättas i två (2) exemplar och där skall tydligt stå entreprenörens namn etc

Angående störande ljud i fastigheten! Borrning etc….

I din bostad

Höga ljud är förbjudet mellan klockan 22.00 – 07.00, gäller alla dagar.

Med störande ljud menas exempelvis:

  • Hög musik
  • Använda tvättmaskin
  • Använda diskmaskin

Ombyggnadsarbeten ska genomföras under normal hantverkartid på vardagar med start tidigast klockan 08.00 och slut senast 16.00. I undantagsfall kan ombyggnadsarbeten utföras även på en lördag med start tidigast 11.00 och slut senast 15.00. På söndagar och övriga helgdagar är det inte tillåtet att utföra några som helst ombyggnadsarbeten.

Med ombyggnadsarbeten menas exempelvis:

  • Borrning
  • Spikning
  • Slipning

Till ombyggnadsarbeten räknas inte enklare arbeten i hemmet med att t.ex. sätta upp en tavla – då gäller ordinarie tidsintervall 08.00-22.00

Vid ombyggnadsarbeten ska du informera övriga medlemmar genom anslag i entréer och i hissar. Tänk på att t ex borrning i betongstommen fortplantas i hela huset.

Meny
×