Andrahandsuthyrning

Du måste ha styrelsens tillstånd att hyra ut din lägenhet i andra hand.
För att göra ansökan laddar du ned blanketten via knappen nedan och fyller i. Blanketten kan antingen lämnas direkt till styrelsen i samband med ett styrelsemöte mellan 17.00 - 17:55 (se datum i listan till höger) alternativt läggas i föreningens brevlåda på utsidan av huset vid föreningslokalen eller mailas in till info@kornetgbg.se.

Vänligen notera att ansökningarna behandlas på styrelsens ordinarie möten, andra tisdagen i månaden, och endast i akuta undantagsfall "mellan möten". Försök därför att få in er ansökan i tid om ni har bråttom. Missar man ett möte får man i värsta fall vänta till nästa månad. Detta är särskilt viktigt under sommartid då styrelsen är helt ledig under juli månad och således inte har något styrelsemöte då.

Vid godkänd andrahandsuthyrning utgår en administrativ avgift om 10% av ett prisbasbelopp per lägenhet och år. Aktuellt prisbasbelopp kan man se här, hos SCB. Denna avgift läggs på medlemmens avi varje månad under den tid uthyrningen pågår.