Information från HSB med anledning av coronaviruset COVID-19

Nedan information har inkommit till styrelsen och gäller rutinerna för den personal som arbetar inom HSB. Då detta kan beröra er medlemmar publicerar vi delar av den här för er kännedom.

Fastighetsarbetare
De medarbetare som inte arbetar på kontoren kommer att utföra sitt arbete på vanligt sätt men med vissa tydliga förhållningssätt. Givetvis följer vi Folkhälsomyndighetens råd kring att inte arbeta vid minsta tecken på sjukdom.

Angående hembesök
Innan vi på HSB genomför hembesök kommer vi kontakta medlem och säkerställa att hen inte är sjuk eller har besökt ett riskområde.

Om så är fallet kommer vi att avboka mötet. Måste ett akut besök ändå genomföras vid t.ex. en vattenläcka kommer våra medarbetare använda skyddsutrustning för att kunna utföra arbetet.