Miljörum, sopsortering och återvinning

Allmänt om sopsortering

Korrekt sopsortering är avgörande för miljön och påverkar föreningens sophämtningskostnader. Om du använder hemtjänst, se till att de är informerade om hur avfall och sopsortering hanteras i föreningen. Håll soputrymmena rena, sortera avfall korrekt och håll locken till kärlen stängda för att undvika ohyra.

Om sopnedkastet

Sopnedkastet används för brännbart restavfall som inte går att sortera. Detta inkluderar mindre hushållsavfall, kuvert, disk- och tandborstar, dammsugarpåsar, kattsand, blöjor, bindor och väl inpackade rester från skaldjur. Se till att avfallet är ihopknutna plastpåsar för att undvika stopp.

Stopp i sopsugen är mycket kostsamma att åtgärda och är till stor olägenhet för samtliga medlemmar så var noga med vad ni slänger.

Är ni det minsta osäkra på om det brännbara föremålet ni vill slänga kommer att få plats i sopnedkastet så välj alltid att gå ned till miljörummet och slänga det i kärlet för grovsopor istället.

Återvinning i miljörummet

Återvinningsrummet hos BRF Kornet har kärl för sortering av det vanligaste hushållsavfallet. Läs mer om vilka kärl som finns och vad som ska slängas i respektive här nedan.

Inkluderar dags- och veckotidningar, broschyrer, kataloger och reklamblad. Inga kuvert.

Övrigt om återvinning av större föremål samt farligt avfall

Större föremål så som möbler och avfall efter renovering är medlemmarnas ansvar att transportera till en återvinningsstation.

Varje invånare har i Göteborgs Stad rätt till sex fria besök per år vid återvinningscentralen (ÅVC).

Farligt avfall kan lämnas till farligt avfall-bilen som regelbundet kommer till vårt närområde. Läs mer om dessa saker hos Göteborgs Stad via knapparna här nedanför.

Kalender

Tue
13
Aug
2024
Styrelsemöte
17:30
Föreningslokalen
Expeditionen är öppen 17:00–17:25
Tue
10
Sep
2024
Styrelsemöte
17:30
Föreningslokalen
Expeditionen är öppen 17:00–17:25
Sat
05
Oct
2024
Höstens fixardag
10:00
Föreningslokalen