Inglasning av balkong

Innan inglasning av balkong skall påbörjas måste medlem kontakta styrelsen för ett godkännande. Föreningen har byggnadslov. Leverantören måste borra upp hål i profilen närmast balkonggolvet så att vatten kan rinna ut. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar också för att leverantören inte påverkar vår gemensamma fasad t.ex. att borra hål mm. När det gäller framtida arbeten som eventuellt kräver att inglasningen måste monteras ned så ansvarar medlemmen i bostaden att detta görs, samt stå för denna kostnad. Bostadsrättsinnehavaren måste skriva under på att man förstår vad som gäller.

Färgkod är RAL 6021 (grön) Färgsätts på allt som inte är glas!

Vid förfrågningar kontakta styrelsen.