Inglasning av balkong

Föreningen har INTE längre byggnadslov för inglasning av balkong då detta har löpt ut. Några planer på att ansöka om nytt bygglov finns i dagsläget inte.