Trivselregler

För att få ett trevligare boende finns det en del saker som vi bör tänka på.  Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap, ungefär som att bo i en by. Genom att följa reglerna och visa hänsyn till varandra kan vi alla bidra till att öka trivseln i vår förening. Har du frågor eller funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Se även föreningens stadgar.

Ansvar för ordningen

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen av fastigheten och för att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att förutsättningarna finns för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Men det är alla vi som bor här eller gästar vår förening som tillsammans ska se till att ordningsreglerna följs.

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller samtliga boende. Även gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten ska följa reglerna. Lägenhetsinnehavare som hyr ut sin lägenhet är skyldig att informera hyresgästerna om dessa regler.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Vid förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar uppmanar styrelsen först medlemmen att följa reglerna. I allvarligare fall kan styrelsen agera mot den som bryter mot reglerna, efter att först uppmanat medlemmen att följa reglerna. Om medlemmen trots uppmaning inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning.

Allmän aktsamhet och hänsyn

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn till varandra. Skyldigheten gäller i lägenheten, men också i gemensamma utrymmen som trapphus/entré, tvättstuga, gästrum, bastu och miljörum.

Rökning är inte tillåten i trapphus, källare eller tvättstuga. Inte heller är det tillåtet att kasta fimpar strax utanför porten, ut genom fönster eller från balkongen. Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om akut skada inträffar i huset/lägenheten, ta i första hand kontakt med HSB felanmälan, sedan någon i styrelsen (kontaktuppgifter finns anslaget i trappuppgångarna). Hälsa gärna på obekanta som uppehåller sig i trapphus och källare, för att ”störa” eventuell inbrottstjuv, men också för att vara allmänt trevlig!

Säkerhet

 • Kontrollera att yttre porten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering
 • Lämna inte källardörrar olåsta
 • Var särskilt vaksam mot okända personer i fastigheten
 • Skor, soppåsar, kassar och dylikt. ska inte placeras utanför din dörr
 • Var försiktig med eld
 • Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare

I din bostad

Höga ljud är förbjudet mellan klockan 22.00 – 07.00, gäller alla dagar.

Med störande ljud menas exempelvis:

 • Hög musik
 • Använda tvättmaskin
 • Använda diskmaskin

Ombyggnadsarbeten ska genomföras under normal hantverkartid på vardagar med start tidigast klockan 08.00 och slut senast 16.00. I undantagsfall kan ombyggnadsarbeten utföras även på en lördag med start tidigast 11.00 och slut senast 15.00. På söndagar och övriga helgdagar är det inte tillåtet att utföra några som helst ombyggnadsarbeten.

Med ombyggnadsarbeten menas exempelvis:

 • Borrning
 • Spikning
 • Slipning

Till ombyggnadsarbeten räknas inte enklare arbeten i hemmet med att t.ex. sätta upp en tavla – då gäller ordinarie tidsintervall 22.00 – 07.00.

Vid ombyggnadsarbeten ska du informera övriga medlemmar genom anslag i entréer och i hissar. Tänk på att t ex borrning i betongstommen fortplantas i hela huset.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenhetsunderhåll framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten hör normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt innerdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Förändringar i lägenheten

Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång. Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t.ex. om du vill ta ner en vägg, ta bort eller flytta värmeelement, dra nya eller flytta avloppsrör eller vattenledningsrör i kök och badrum. Indragning av 3-fas el i lägenheten. Vid utbyte av köksfläkt skall den nya vara av typen Franke Alliance är du osäker kontakta Fläktman på telefonnummer 031-51 99 58.

Du ansvarar för att det är rent och snyggt men också för de skador som kan uppstå i trapphus, som du själv, eller anlitade entreprenörer förorsakar.

Balkonger och uteplatser

 • Mattor får inte skakas från balkongen
 • Balkongen ska inte fungera som förråd
 • Balkonglådor ska hängas på balkongens insida
 • Parabolantenn eller annan utomhusantenn får inte sättas upp på fasad eller balkongräcke
 • Innan inglasning av balkongen ska du alltid kontakta styrelsen
 • Grillning på balkongen är förbjudet

Trapphus

Trapphuset/entrén fungerar som utrymningsväg och därför ska inget förvaras där.

Källare

Inga saker får lämnas eller förvaras utanför det egna förrådet.

Soprummet

Följ reglerna som finns uppsatta i soprummet

Tvättstugan, Gästrum, Hobbyrum, Kornetten, Garage och parkering
Informationen om dessa gemensamma utrymmen finns att läsa här på hemsidan.

Kalender

tis
12
dec
2023
Styrelsemöte
18:00
Föreningslokalen
Expeditionen öppen 17:00 - 17:55
tis
09
jan
2024
Styrelsemöte
18:00
Föreningslokalen
Expeditionen öppen 17:00 - 17:55
tis
13
feb
2024
Styrelsemöte
18:00
Föreningslokalen
Expeditionen öppen 17:00 - 17:55