Årsstämman 2020 uppskjuten!

På grund av Covid-19 sätter vi inte upp något nytt datum utan avvaktar händelseutvecklingen. Stämman den 14 maj skjuts alltså upp på grund av Covid-19 smittan. Enligt stadgar och lag ska vi ha stämma senast sex månader efter räkenskapsårets slut dvs senast 30 juni. Just nu pågår en dialog mellan de stora aktörerna tex HSB och Riksbyggen och regeringen om att ordna undantag från denna regel så att stämmor kan hållas senare än 30 juni. Vi i styrelsen återkommer med en ny tidpunkt och hoppas på Er förståelse.

Kalender

mån
06
maj
2024
Styrelsemöte
17:30
Föreningslokalen
Expeditionen öppen 17:00 - 17:25
tis
07
maj
2024
Årsstämma
18:00
Föreningslokalen
Expeditionen öppen 17:00 - 17:55