Viktigt om tvättider och återvinningsrummet

Det har kommit till styrelsens kännedom att tvättider inte alltid respekteras, och att detta har blivit mer frekvent sedan vi infört det nya bokningssystemet. Det är viktigt att alla tänker på detta och inte börjar tvätta innan ens egen tvättid har börjat, även om det verkar ledigt, då den medlem som har bokningen innan har rätt till hela sin bokade tvättid, även om man t.ex. bara använder första eller sista timmen av den.

Eftersom det i appen är möjligt för alla att se vilket lägenhetsnummer som har bokat vilken tid kan man förstås ta kontakt med sina grannar och komma överens om annat vid respektive tillfälle, men ska aldrig anta att det är okej att börja tvätta tidigare om sådan överenskommelse inte har gjorts.

Vi måste också tyvärr återigen påminna om att absolut inget byggavfall eller rester efter renovering får slängas i återvinningsrummet! För byggavfall och annat grovavfall hänvisar vi till stadens ÅVC, återvinningscentralerna. Information om ÅVC och adresser hittar ni här.

Att slänga grovavfall i återvinningsrummet, samt felsortering (att slänga saker i fel kärl) leder till höga viten för föreningen och det drabbar oss alla negativt.