Ett tack och en påminnelse

Styrelsen vill härmed tacka alla medlemmar och grannar som kom och hjälpte till på fixardagen den 26 mars. Det var härligt att se uppslutningen denna fina vårdag.

Styrelsen vill också passa på att påminna er om att ni alla nu bör ha fått årsredovisningen för 2021 i brevlådan tillsammans med anmälningsblanketten till årsstämman den 10 maj 2022. Glöm inte bort att anmäla er om ni kommer!