Styrelsen i BRF Kornet

Här presenteras samtliga styrelsemedlemmar, med en beskrivning av deras respektive uppgifter i styrelsen samt kontaktuppgifter. I valberedningen ingår L-G Hilmersson (ordförande) och Tobias Wassenius.

Expeditionen i lokalen Kornetten har öppet mellan kl 17.00-17.55 samma dag som styrelsen har möte.

Datum för styrelsens möten ser ni alltid i den högra kolumnen på denna webbsida, samt som anslag utanför föreningslokalen, på dörren mot gården.Larry Olsson
Ordförande

Utöver att vara ordförande i styrelsen är Larry även ansvarig för allmänna frågor.

073-985 77 55
info@kornetgbg.se


Lars Skogh
Ledamot

Utöver att vara ledamot i styrelsen är Lars även ansvarig för underhåll och brandskydd.

070-509 09 24
info@kornetgbg.se


Marie Stoltz
Ledamot

Utöver att vara ledamot i styrelsen är Marie även ansvarig för gästrum, bastu/motionsrum, saml. lokal, tvättstuga och hobbyrum.

072-333 12 82
info@kornetgbg.se


Elin Rein
Sekreterare

Utöver att vara sekreterare är Elin även ansvarig för andrahandsuthyrning och webbsidan.

070-070 81 51
info@kornetgbg.se


Klas Sjödell
HSB-representant

Behjälplig i kontakten med HSB och förvaltningen av Brf Kornet


info@kornetgbg.se


Carin Kristiansson
Kassör / Ekonomiansvarig

Utöver att vara ledamot i styrelsen är Carin även ansvarig för föreningens ekonomi.

070-454 80 57‬
info@kornetgbg.se


Lars-Göran Hilmersson
Ledamot

Utöver att vara ledamot i styrelsen är Lars-Göran även ansvarig för avtal och miljörummet.

070-841 71 78
info@kornetgbg.se