Protokoll årsstämman

Protokollet från årets föreningsstämma finns nu publicerat i HSB portalen under mina sidor.