innergard

Nyheter

Avtal om inglasning av balkong.

12 januari, 2017

I samband med inglasning av balkongerna skall ett avtal skrivas mellan Föreningen Brf Kornet och Bostadsrättshavaren. Denna blankett finns hos styrelsen och kan erhållas under styrelsens ordinarie öppettider i lokalen Kornetten. Den upprättas i två (2) exemplar och där skall tydligt stå entreprenörens namn etc

Läs mer

Angående störande ljud i fastigheten! Borrning etc….

11 december, 2016

I din bostad Höga ljud är förbjudet mellan klockan 22.00 – 07.00, gäller alla dagar. Med störande ljud menas exempelvis: Hög musik Använda tvättmaskin Använda diskmaskin Ombyggnadsarbeten ska genomföras under normal hantverkartid på vardagar med start tidigast klockan 08.00 och slut senast 16.00. I undantagsfall kan ombyggnadsarbeten utföras även på en lördag med start tidigast…

Läs mer

Nya inglasningar fräschar upp…

25 augusti, 2015

Nya inglasningar fräschar upp vår fasad mot Stampgatan, och idag får ytterligare några medlemmar sina balkonger inglasade. Så även mot gården. Några har valt att ta bort den gamla tunga konstruktionen för att förnya med den nya enkla och snygga varianten från Lumon inglasning.

Läs mer

Välkommen till styrelserummet…

23 maj, 2015

Vi öppnar nu styrelserummet en timma innan varje styrelsemöte för medlemmar som har frågor eller bara vill bekanta sig med oss. Vanligtvis andra tisdagen i varje månad kl 17.00 (se anslag på dörren till vår lokal!) Välkomna!

Läs mer