innergard

Nyheter

Installation porttelefon

24 februari, 2020

I den första fasen av installation+porttelefon fungerar inte kameradelen eftersom det saknas nätverksuppkopplingar för denna åtgärd. När samtliga telefoner är inkopplade kommer installatörerna att påbörja dessa arbeten i trappuppgångarna. Däremot fungerar telefonen att släppa in någon genom éntredörren.

Läs mer

Byte av porttelefon i lägenheten!

14 februari, 2020

Arbeten i lägenheterna startar måndagen den 24 februari. Installationen av samtliga lägenheter tar ca 5 dagar. Alla arbeten i lägenheterna kommer att ske mellan kl 08.00-16.00. (OBS! Det går inte att boka en tid i förväg, då man inte vet hur lång tid ett besök i en lägenhet tar) För att montören ska kunna installera…

Läs mer

Kodnummer

30 januari, 2020

Nu är det tillfälliga kodnumret utdelade till samtliga medlemmar. Koden är personlig och får inte delas ut till obehöriga. När hela systemet är installerat kommer alla medlemmar få en uppsättning taggar. Arbetet med installationen fortlöper nu och vi kommer att uppdatera händelseutvecklingen på denna hemsida. Styrelsen

Läs mer

Informationsträffen om nytt passage- och bokningssystem

7 januari, 2020

Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 17:30  hade vi ett informationsmöte i Kornetten angående byte av passage- och bokningssystem i vår förening. Informationen gäller ett nytt tagg-system och en digital lösning för bokning av tvättstuga, gästrum samt bastu / motionsrum. I samband med detta kommer också ett nytt porttelefoni-system med kamera att installeras, så du…

Läs mer

Nytt passagesystem

13 november, 2019

Styrelsen för Brf Kornet har beslutat att införa ett nytt passagesystem i vår fastighet. Detta kommer att ske under första kvartalet 2020. Ett nytt taggsystem kommer att införas samt ett digitalt bokningssystem för tvättstuga och gästrum och samlingslokalen. Ett informationsmöte för medlemmarna i vår fastighet kommer att ske inom en snar framtid. Styrelsen återkommer med…

Läs mer