Kodnummer

Nu är det tillfälliga kodnumret utdelade till samtliga medlemmar. Koden är personlig och får inte delas ut till obehöriga. När hela systemet är installerat kommer alla medlemmar få en uppsättning taggar. Arbetet med installationen fortlöper nu och vi kommer att uppdatera händelseutvecklingen på denna hemsida.

Styrelsen