Informationsträffen om nytt passage- och bokningssystem

Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 17:30  hade vi ett informationsmöte i Kornetten angående byte av passage- och bokningssystem i vår förening. Informationen gäller ett nytt tagg-system och en digital lösning för bokning av tvättstuga, gästrum samt bastu / motionsrum. I samband med detta kommer också ett nytt porttelefoni-system med kamera att installeras, så du ser vem som ringer från gatan. Förändringar kommer även att ske i garaget som får en övervakningskamera.

Ca 40 stycken medlemmar hörsammade mötet och relevanta frågor ställdes och besvarades.

Representanter från berörda installatörer medverkade på mötet.

Fortlöpande info under arbetets gång…