Informationsträffen om nytt passage- och bokningssystem

Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 17:30  hade vi ett informationsmöte i Kornetten angående byte av passage- och bokningssystem i vår förening. Informationen gäller ett nytt tagg-system och en digital lösning för bokning av tvättstuga, gästrum samt bastu / motionsrum. I samband med detta kommer också ett nytt porttelefoni-system med kamera att installeras, så du ser vem som ringer från gatan. Förändringar kommer även att ske i garaget som får en övervakningskamera.

Ca 40 stycken medlemmar hörsammade mötet och relevanta frågor ställdes och besvarades.

Representanter från berörda installatörer medverkade på mötet.

Fortlöpande info under arbetets gång…

Kalender

mån
06
maj
2024
Styrelsemöte
17:30
Föreningslokalen
Expeditionen öppen 17:00 - 17:25
tis
07
maj
2024
Årsstämma
18:00
Föreningslokalen
Expeditionen öppen 17:00 - 17:55