Årsstämma 2020

Styrelsen har med anledning av Covid-19 vidtagit ett antal åtgärder i samband med årets stämma. Årsstämman kommer att äga rum 23 juni 2020 i vår föreningslokal med ett fåtal fysiskt närvarande.

Det innebär att enbart deltagare med nödvändig funktion för stämmans genomförande kommer att finnas på plats.

Du som medlem har formellt möjlighet att närvara fysiskt, men med hänsyn till rådande omständigheter avråder vi starkt från detta då vi behöver begränsa antalet deltagare till ett minimum.

Styrelsen har med stöd av en tillfällig lag som tillåter poströstning beslutat om möjligheter att förtidsrösta genom poströstning.

Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Vi kommer att dela ut i varje brevlåda årsredovisningen och ett formulär för poströstning med instruktioner i början på juni månad.

Kalender

mån
06
maj
2024
Styrelsemöte
17:30
Föreningslokalen
Expeditionen öppen 17:00 - 17:25
tis
07
maj
2024
Årsstämma
18:00
Föreningslokalen
Expeditionen öppen 17:00 - 17:55