Information om vad som gäller i återvinningsrummet

På grund av att vi under en tid har sett att det slängs en hel del saker i återvinningsrummet som inte hör hemma där, måste vi nu påminna om vad som gäller. Absolut inget byggavfall eller rester efter renovering får slängas där! För byggavfall och annat grovavfall hänvisar vi till stadens ÅVC, återvinningscentralerna. Information om ÅVC och adresser hittar ni här.

Att slänga grovavfall i återvinningsrummet, samt felsortering (att slänga saker i fel kärl) leder till höga viten för föreningen och det drabbar oss alla negativt.